Dodaci

Credits

Design by Business Interactif: http://www.businessinteractif.com/

Rezolucija

Ova stranica je optimizirana za rezoluciju ekrana od 1024 x 768.

Browser

Ova stranica je optimizirana za Internet Explorer 6 + i Mozilla, a također je kompatibilna sa drugim pretraživačima koji su u skladu sa Web standardima.

Download

- PDF: Ova stranica sadrži dokumente u PDF formatu. Vi možete napraviti download ili update sa  Adobe's site at http://www.adobe.com/.
- Macromedia Flash player 7: morate napraviti download Vašeg Flash player na macromedia flash sa http://www.macromedia.com/.
- Java: Mi Vam preporučujemo da napravite download the Java platform (J2SE JRE) kako bi bili u mogućnosti gledati demonstracije. Vi možete napraviti download Vaše java platforme sa http://www.sun.com/